Maju Expressway invites suitably qualified Malaysians to fill the following positions

Toll Operations Department

 • Menyelia dan mengawas kerja serta kutipan wang oleh Jurutol.
 • Menyelia pengurusan lorong tol secara efektif melalui penggunaan tenaga kerja yang optimum.
 • Memastikan kutipan tol bertepatan dengan data dan rekod sedia ada.
 • Diploma/ SPM dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 • Minima 2 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan bagi kelulusan SPM.
 • Boleh bekerja secara syif.
 • Umur tidak melebihi 35 tahun.
 • Berkerjasama dengan Penyelia Tol berkenaan penggunaan lorong tol mengikut keperluan trafik semasa dan memastikan kutipan tol bertepatan dengan data dan rekod sedia ada.
 • Merekod dan melaporkan sebarang transaksi tol luar biasa di lorong-lorong tol.
 • Memastikan kebenaran kenderaan keluar masuk ke Bangunan Pengawasaan kepada pihak yang berkenaan sahaja.
 • Minima SPM dengan sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja didalam bidang berkaitan.
 • Kemahiran menggunakan komputer dan boleh bekerja secara syif.
 • Umur tidak melebihi 35 tahun.
 • Mengutip tol dan memastikan jumlah kutipan adalah sama dengan jumlah transaksi.
 • Menyerahkan wang apungan dan kutipan tol kepada Penyelia ketika syif tamat.
 • Memastikan butiran transaksi adalah tepat mengikut panduan operasi yang telah ditetapkan.
 • Melaporkan kepada Penyelia Tol sebarang kejadian luar biasa dan kerosakan peralatan pondok tol.
 • Minima SPM dan umur di antara 18-30 tahun.
 • Boleh bekerja secara syif.
 • Membuat kerja-kerja pembersihan di pejabat serta menyediakan minuman kepada pekerja-pekerja.
 • Minima kelayakan SRP/ SPM.
 • Berumur di antara 27-40 tahun.
 • Keutamaan diberi kepada wanita.

Traffic & Maintenance Department

 • Memastikan kelancaran unit rondaan, menguruskan program kerja, peralatan dan kenderaan.
 • Minima STPM/ SPM atau Sijil Pengurusan Trafik.
 • Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan mahir menggunakan komputer.
 • Sekurang-kurangnya DUA (2) tahun pengalaman bekerja atau menyelia pusat kawalan trafik adalah satu kelebihan.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.
 • Umur tidak melebihi 35 tahun dan boleh bekerja secara syif
 • Merancang dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan secara rutin dan mengikut jadual.
 • Menyediakan laporan kualiti kerja dan memastikan kesemua peraturan keselamatan di patuhi.
 • Mengawasi kerja-kerja kontraktor dilaksanakan mengikut spesifikasi dan pelan.
 • Berpengetahuan dalam lukisan pelan dengan menggunakan Microsoft Window/AutoCAD.
 • Diploma Kejuruteraan Awam atau yang setaraf dengannya.
 • 2-3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.
 • Pengetahuan berkenaan sistem penghawa dingin, kawalan kebakaran, elektronik dan penyelanggaraan umum.
 • Mengawal dan mengawas lalulintas dan keadaan lebuhraya mengikut syif melalui Pusat Kawalan Trafik.
 • Membantu Penyelia Trafik dalam memastikan kelancaran unit rondaan dan tugasan rutin peronda lebuhraya.
 • Minima SPM dan memiliki Sijil Pengurusan Trafik/ Komunikasi adalah satu kelebihan.
 • 2-3 tahun pengalaman bekerja di peringkat penyeliaan pusat operasi lebuhraya, trafik udara, laut, polis atau yang berkaitan adalah diutamakan.
 • Boleh berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan berkemahiran di dalam menggunakan komputer adalah satu kelebihan.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.
 • Umur tidak melebihi 35 tahun dan boleh bekerja secara syif.
 • Membuat rondaan di sepanjang lebuhraya dan melaporkan keadaan trafik, harta benda, kerosakan, kemalangan dan kecemasan.
 • Membantu Penyelia Trafik menguruskan trafik lebuhraya serta berhubung dengan pihak polis dan jabatan kerjaan berkaitan.
 • Mengumpul dan menyerahkan laporan serta aduan kepada Penyelia Trafik.
 • Minima SPM dan dua (2) tahun pengalaman sebagai pemandu dan menpunyai pengetahuan asas dalam penyelenggaraan kenderaan.
 • Memiliki lessen memandu kelas B, D dan lessen GDL yang sah.
 • Umur tidak melebihi 30 tahun dan boleh bekerja secara syif.
 • Terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan lebuhraya.
 • Menyelenggara dan memastikan mesin dan peralatan lebuhraya berada dalam keadaan sempurna.
 • Minimum SRP/ PMR.
 • Memiliki lesen memandu adalah satu kelebihan.

Interested candidates are invited to send applications with a detailed resume indicating current and expected salary and a recent passport sized photograph to hr@mex.com.my

Ronda18